sklep@kelvintech.pl
ul. Pszenna 2a, 64-115 Wilkowice
503 031 390
godziny pracy 8:00 - 16:00
ogrzewanie
kelvintech.de

Regulamin sklepów internetowych www.KelvinTech.pl oraz www.Clima-Te.pl


Spis treści

 1. Informacje ogólne o sklepie
 2. Definicje
 3. Rejestracja i ochrona danych osobowych
 4. Informacje o towarach, cenach, rabatach i gwarancjach
 5. Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży
 6. Dostawa towaru
 7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
 8. Procedura reklamacji i gwarancji
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych
 10. Polityka plików cookies
 11. Postanowienia końcowe

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy KelvinTech.pl, działający pod adresem www.kelvintech.pl, oraz sklep internetowy Clima-te.pl, działający pod adresem www.clima-te.pl, prowadzone są przez firmę KelvinTech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pszenna 2a, 64-115 Wilkowice; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000755340, NIP 697-235-60-41, REGON 381683080, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

  Dane kontaktowe:

  Adres e-mail: sklep@kelvintech.pl, info@clima-te.pl
  Nr telefonu: +48 503 031 390
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepów internetowych www.kelvintech.pl i www.clima-te.pl. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej sklepu KelvinTech.pl w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 2
DEFINICJE

 1. Sklep – oznacza jeden ze sklepów internetowych prowadzonych pod adresami www.kelvintech.pl oraz www.clima-te.pl.
 2. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treść Sklepu.
 3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każda osoba fizyczna, która dokonując zakupów w Sklepie, działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która dokonując zakupów w Sklepie – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
 5. Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.
 6. Konto – oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie ofert handlowych.

§ 3
REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie wyłącznie po założeniu Konta. Klient posiadający konto jest Użytkownikiem.
 2. W celu założenia Konta Klient ma do wyboru:
  1. założyć Konto korzystając z zakładki „Załóż konto” lub,
  2. wypełnić formularz założenia konta podczas finalizowania chęci zakupu.
 3. W celu założenia konta Klient ma obowiązek:
  1. Wypełnić wszystkie wymagane pola, w tym ustanowić dla siebie hasło które nie może być krótsze niż 8 znaków i nie dłuższe niż 20 znaków.
  2. Złożyć oświadczenie woli, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego KelvinTech.pl i akceptuje jego postanowienia.
  3. Złożyć oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 4. W momencie zakładania Konta oraz w dowolnym późniejszym terminie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od Sklepu (jak np. informacje o nowych produktach, promocje, itd..).
 5. W celu zaakceptowania podanych danych oraz złożonych oświadczeń – konieczne jest zaakceptowanie przycisku „Zarejestruj się”.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Sklepu drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.
 7. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.
 8. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Sklep z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.
 9. Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.
 10. Powierzone dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień, do wewnętrznych celów Sklepu dotyczących ewidencjonowania sprzedaży oraz w celach podatkowych. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Sklep informacji handlowych dotyczących nowych produktów lub promocji.
 12. Sklep informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Sklep i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

§ 4
INFORMACJE O TOWARACH, CENACH, RABATACH I GWARANCJACH

 1. Sklep umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  1. Składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość.
  2. Uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Sklepu o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sugerowane ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) netto i brutto.
 4. Sugerowane ceny zawierają rabat od cen katalogowych producentów, którego udzielenie jest jednoznaczne z przeniesieniem pewnych obowiązków gwarancyjnych na Użytkownika dokonującego zakupów w Sklepie.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków gwarancyjnych o którym mowa w ustępie powyżej jest opisany w „Karcie gwarancyjnej produktu”, która jest dostępna w karcie produktu oraz każdorazowo jest udostępniana w formie odnośnika (hyperlinku) do tej karty w momencie wysyłania potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. „Karta gwarancyjna produktu” jest różna dla różnych produktów. W celu złożenia oferty zakupu wybranego produktu, konieczne jest przeczytanie „Karty gwarancyjnej produktu” z potwierdzeniem tego faktu.
 7. Cena końcowa do zapłaty brutto wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towarów podawana jest przez Sklep w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Koszty przesyłki w zależności od możliwych opcji wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Płatności i przesyłka”.
 8. Zdjęcia i obrazki ilustrujące poszczególne towary mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów.

§ 5
ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient lub Użytkownik wybiera towar przedstawiony na stronie Sklepu, a następnie po koniecznym zapoznaniu się ze szczegółami produktu (m.in. takimi jak opis, wymiary, gwarancja) klika w funkcję „Do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru. Usuwanie towaru z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję „Usuń” (czerwona ikona „X”) w koszyku.
 2. Po zakończeniu wybieraniu towarów oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Klient lub Użytkownik klika w funkcję „Finalizuj”, co powoduje otrzymanie przez Sklep wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu.
 3. Użytkownik, czyli Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §3 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Finalizuj” kończy etap składania oferty zakupu.
 4. Klient, który składa ofertę zakupu bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Po skutecznym zatwierdzeniu opcji „Finalizuj” na adres e-mail Użytkownika lub Klienta zostanie wysłany komunikat o złożeniu zapytania ofertowego na zakup wybranych produktów do Sklepu.
 6. Sklep najdłużej w ciągu 2 dni roboczych sprawdza stan magazynowy. Jeżeli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej i cenowej:
  1. Nie jest dostępny: Sklep przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Odmowa Realizacji Zamówienia” z propozycją skorzystania z oferty Sklepu w zakresie innych produktów.
  2. Jest dostępny na magazynie sklepu, lub na magazynie producenta: Sklep przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji. W „Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia” znajdują się informacje:
   1. specyfikację wybranego towaru,
   2. jego cenę wraz z kosztami przesyłki,
   3. wybrany przez Użytkownika sposób płatności,
   4. sposób dostawy,
   5. planowany termin dostawy,
   6. odnośnik (hyperlink) do szczegółowych warunków gwarancji produktów,
   7. odnośnik (hyperlink) do regulaminu Sklepu.
 7. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży towarów.
 8. Po otrzymaniu „Potwierdzenia Realizacji Zamówienia”, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez Sklep płatności realizowana jest dostawa towaru,
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest zgodnie z planowanym terminem dostawy.
 9. Sklep każdorazowo informuje Użytkownika na podany adres e-mail o momencie wysłania towarów z magazynu oraz o spodziewanym terminie i godzinie dostawy w komunikacie „Dostawa Realizacji Zamówienia”. Jeżeli dostępne – Sklep podaje w komunikacie numer listu przewozowego. W przypadku większej ilości przesyłek i/lub możliwych różnych terminów dostaw, Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 10. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 11. Dokument sprzedaży w wersji papierowej (faktura VAT) zostaje przesłany listownie na adres dostawy Towarów.

§ 6
DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawy są realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich na zlecenie Sklepu.
 2. W miarę możliwości Sklep przekazuje Użytkownikowi nazwę dostawcy oraz numer listu przewozowego, oraz spodziewany termin i godzinę dostawy.
 3. Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt organizuje rozładunek Towaru ze środka transportu. W przypadku Towarów o dużych gabarytach i/lub dużej wadze może być konieczne użycie urządzeń podnoszących (np. dźwig, wózki widłowe, itp..).
 4. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik jest zobowiązany:
  1. Sprawdzić jej stan, w szczególności czy opakowanie nie ma śladów uszkodzeń.
  2. Sprawdzić czy Towar był przewożony we właściwej pozycji określonej na opakowaniu.
  3. Sprawdzić czy dostarczono wszystkie zamówione Towary.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

§ 7
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostawy Towarów. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Sklepu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach, gdy:
  1. towar wykonywany był na specjalne zamówienie (np. filtry powietrza), itp..
  2. towar po wmontowaniu go w celu sprawdzenia uległ nierozłącznemu połączeniu lub trwałemu zużyciu w stopniu uniemożliwiającym jego ponowne wykorzystanie (np. uszczelki, izolacje techniczne, itp..).
 3. Informacja o braku możliwości zwrotu towaru w związku z sytuacjami opisanymi w ustępie powyżej jest każdorazowo umieszczona w karcie produktu w formie:
  1. „Informacja dla Konsumentów: brak możliwość zwrotu” - w sytuacji gdy produkt wykonywany jest na specjalne zamówienie.
  2. „Informacja dla Konsumentów: brak możliwości zwrotu po wmontowaniu” – w sytuacji gdy produkt po wmontowaniu uległ nierozłącznemu połączeniu lub trwałemu zużyciu w stopniu uniemożliwiającym jego ponowne wykorzystanie.
 4. Konsument odsyła Towar na adres Sklepu:
  1. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o decyzji;
  2. na własny koszt, tzn. Konsument jest zobowiązany zorganizować i opłacić transport Towarów we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.
 6. Sklep zwraca Użytkownikowi koszty Towarów oraz dostawy w pełnej wysokości po otrzymaniu Towarów i potwierdzeniu stanu wskazującego na brak śladów zużycia.
 7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą.

§ 8
PROCEDURA REKLAMACJI I GWARANCJI

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej osobnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 2. Warunki gwarancyjne producenta lub dystrybutora są określone dla każdego Towaru osobno w kartach gwarancyjnych.
 3. Klient może reklamować Towar posiadający wady w następujący sposób:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu na adres e-mail: sklep@kelvintech.pl;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@kelvintech.pl. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu Towaru i rozpoczęcia trybu reklamacji. Po sprawdzeniu Towaru i uznaniu reklamacji – Sklep na swój koszt:
   • jeżeli możliwa jest naprawa - wysyła Towar naprawiony,
   • jeżeli naprawa nie jest możliwa - wysyła Towar nowy identyczny z reklamowanym,
   • jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego identycznego towaru – wysyła nowy Towar równoważny i nie gorszy / tańszy od Towaru reklamowanego,
   • jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego Towaru równoważnego – zwraca koszty zakupu.
 4. Użytkownik akceptuje że w przypadku bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego lub reklamacyjnego będzie zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym m.in.: koszty transportu Towaru, koszty robocizny wyspecjalizowanego serwisu, koszty diagnozy w przypadku wykonania szczegółowych badań, itp.

§ 9
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma KelvinTech Polska Sp. z o.o. - informacje o firmie oraz dane kontaktowe dostępne są w §1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe pozysykiwane są przede wszystkim od Użytkowników Sklepu. Dane osobowe dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP otrzymywane są od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Dane te podawane są w trakcie rejetrowania Konta w serwisie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymywanie płatności, dostawę towarów pod wskazane przez Użytkownika miejsce, wystawianie dokumentów sprzedaży, świadczenie usług dotyczących zakupionego towaru oraz rozliczanie tych usług. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika jego dane osobowe takie jak adres e-mail lub numer telefonu mogą być wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej Sklepu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy (jeśli jest prowadzona i została podana w trakcie rejestracji Konta),
  3. adres zamieszkania,
  4. adresy dostaw,
  5. numer NIP (w przypadku firm),
  6. adres e-mail,
  7. numer telefonu,
  8. historia transakcji oraz historia komunikacji (informacje o zamówieniach, zapytaniach ofertowych, sposobach dokonywania płatności itp.),
  9. nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonywana była płatność,
  10. podpis Użytkownika,
  11. numer IP, z którego następowała komunikacja ze Sklepem,
  12. informacje o urządzeniu, z którego odwiedzana była strona Sklepem (w tym o ustawieniach urządzenia, takich jak przeglądarka czy rozdzielczość ekranu),
  13. dane pochodzące z publicznych źródeł,
  14. dodatkowe informacje podawane w trankcie korespondencji e-mail lub w trakcie kontaktu telefonicznego z obsługą Sklepu,
  15. udzielone przez Użytkownika zgody.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od celu, w jakim te dane są przetwarzane:
  1. przy okazji dokonywania zakupów poprzez Sklep dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się z umowy sprzedaży,
  2. na podstawie dokonywanych zamówień dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania dostawy towarów,
  3. dane osobowe przetwarzane mogą być też w celach marketingowych z powołaniem się na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z zachowaniem określonych reguł:
  1. przetwarzane są wyłącznie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania,
  2. Użytkownik posiada pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się z jego danymi,
  3. przetwarzane dane są możliwie aktualne i zgodne z prawdą,
  4. stosowane sa niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych,
  5. w przypadku zapytania ze strony Użytkownika Sklep jest przygotowany do przekazania rzetelnej informacji na temat przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika.
 7. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w okresie realizacji umowy sprzedaży lub dostawy. Po tym okresie dane są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sklepu oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 8. Pozyskane dane osobowe przekazywane są tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zostały zamówione. Dane osobowe zebrane przez KelvinTech nie są sprzedawane, ani udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą być natomiast przekazane partnerom firmy KelvinTech Polska Sp. z o.o., w tym głównie firmom świadczącym usługi dostawy.
 9. Użytkownik posiada prawa dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  Uprawnienia te może realizować poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@kelvintech.pl lub telefonicznie pod numerem +48 503 031 390.
  Prawa, o których mowa obejmują:
  1. prawo dostępu do treści własnych danych osobowych,
  2. prawo do poprawienia danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do żądania usunięcia danych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonym celu.

§ 10
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu jest KelvinTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
 2. KelvinTech Polska Sp. z o.o. umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:
  1. Dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
  3. Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.
  4. Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5. Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
 3. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 4. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów
 5. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kelvintech.pl. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.
 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie www.kelvintech.pl i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 5. Data opublikowania regulaminu: 25 maja 2018. Ostatania aktualizacja regulaminu: 27 września 2018.


Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X