sklep@kelvintech.pl
ul. Pszenna 2a, 64-115 Wilkowice
BOK: 503 031 390
godziny pracy 8:00 - 16:00
części CO
chłodnictwo
kelvintech.de

Regulamin sklepu internetowego KelvinTech.pl


Spis treści

 1. Informacje ogólne o sklepie
 2. Definicje
 3. Rejestracja i ochrona danych osobowych
 4. Informacje o towarach, cenach, rabatach i gwarancjach
 5. Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży
 6. Dostawa towaru
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
 8. Procedura reklamacji i gwarancji
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych
 10. Polityka plików cookies
 11. Postanowienia końcowe

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy KelvinTech.pl, działający pod adresem www.kelvintech.pl prowadzony jest przez firmę KelvinTech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pszenna 2a, 64-115 Wilkowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000755340, NIP 697-235-60-41, REGON 381683080, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

  Dane kontaktowe:

  Adres e-mail: sklep@kelvintech.pl
  Nr telefonu BOK: +48 503 031 390
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.kelvintech.pl. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej sklepu KelvinTech.pl w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 2
DEFINICJE

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kelvintech.pl.
 2. Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treść Sklepu.
 3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każdą osobę fizyczną, która dokonując zakupów w Sklepie, działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 4. Przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011-83-UE z dnia 25-paź-2011, tzn.: każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która dokonując zakupów w Sklepie – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
 5. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Użytkownik – oznacza Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, który posiada w Sklepie Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.
 7. Użytkownik nierejestrowany – oznacza Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, który nie posiada w Sklepie Konta i dokonuje zakupów bez rejestracji Konta.
 8. Użytkownicy – oznacza łącznie Użytkowników, jak i Użytkowników nierejestrowanych.
 9. Konto – oznacza dostęp do panelu Użytkownika, w którym może on odnaleźć m.in. historię składanych zamówień, które przypisane są do danego Konta. Posiadanie Konta pozwala również na zalogowanie się na stronie Sklepu, dzięki czemu Użytkownik składając kolejne zamówienia nie musi ponownie wypełniać pól formularzy z danymi, które podał zakładając Konto.

§ 3
REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie po założeniu Konta. Klient posiadający konto jest Użytkownikiem.
 2. W celu założenia Konta Klient ma do wyboru:
  1. założyć Konto korzystając z zakładki „Załóż konto” lub,
  2. wypełnić formularz założenia konta podczas finalizowania chęci zakupu poprzez funkcję „Zarejestruj się”.
 3. W celu założenia konta Klient ma obowiązek:
  1. Wypełnić wszystkie wymagane pola, w tym ustanowić dla siebie hasło które nie może być krótsze niż 8 znaków i nie dłuższe niż 20 znaków.
  2. Złożyć oświadczenie woli, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego KelvinTech.pl i akceptuje jego postanowienia.
  3. Złożyć oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 4. W momencie zakładania Konta oraz w dowolnym późniejszym terminie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od Sklepu (jak np. informacje o nowych produktach, promocje, itd..).
 5. W celu zaakceptowania podanych danych oraz złożonych oświadczeń – konieczne jest zaznaczenie pola „Nie jestem robotem” (test antybotowy) oraz kliknięcie przycisku „Załóż konto”.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Sklepu drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Rejestracja nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywację Konta.
 7. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.
 8. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Sklep z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.
 9. Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.
 10. Powierzone dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień, do wewnętrznych celów Sklepu dotyczących ewidencjonowania sprzedaży oraz w celach podatkowych. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Sklep informacji handlowych dotyczących nowych produktów lub promocji.
 12. Sklep informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Sklep i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.
 13. Klient może składać zamówienia w Sklepie bez zakładania Konta. Klient taki jest Użytkownikiem nierejestrowanym.
 14. Użytkownik nierejestrowany składa zamówienie poprzez wypełnienie wszystkich koniecznych pól formularzy w koszyku oraz wybranie opcji „Kontynuuj jako gość”. Po uzupełnieniu kolejnych kroków w koszyku oraz weryfikacji podsumowania zamówienia Użytkownik nierejestrowany potwierdza chęć złożenia zamówienia.

§ 4
INFORMACJE O TOWARACH, CENACH, RABATACH I GWARANCJACH

 1. Sklep umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  1. Składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość.
  2. Uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.
  3. Skorzystanie z usługi Przelewy24.pl oferowanej przez PayPro S.A., jako jednej z form płatności za zamówienie.
 2. Informacje o towarach przedstawione na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Sklepu o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkowników ofert zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sugerowane ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) netto i brutto.
 4. Sugerowane ceny zawierają rabat od cen katalogowych producentów, którego udzielenie jest jednoznaczne z przeniesieniem pewnych obowiązków gwarancyjnych na Użytkowników dokonujących zakupów w Sklepie.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w ustępie powyżej, jest opisany w „Karcie gwarancyjnej produktu” lub „Ogólnych warunkach sprzedaży” producenta danego produktu. Dokumenty te dostępne są na stronie Sklepu lub są dołączone do danego produktu, Użytkownicy mogą również skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu uzyskania wspomnianych dokumentów opisujących obowiązki gwarancyjne.
 6. „Karta gwarancyjna produktu” jest różna dla różnych produktów. „Ogólne warunki sprzedaży” są różne dla różnych producentów.
 7. Cena końcowa do zapłaty brutto wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Użytkowników opcji dostawy towarów podawana jest przez Sklep w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Koszty przesyłki w zależności od możliwych opcji wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Płatności i przesyłka”.
 8. Zdjęcia i obrazki ilustrujące poszczególne towary mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów.
 9. Informacja „produkt dostępny” widniejąca na karcie danego produktu nie oznacza, że towar dostępny jest „od ręki”, oznacza natomiast, że oferta jego sprzedaży jest aktualna. Produkty, które nie są już możliwe do zamówienia oznaczane są jako „produkt niedostępny” lub „Wycofany”. Produkty, które dostępne są „od ręki” oznaczone są adnotacją „Natychmiastowa wysyłka”.
 10. Informacja „czas dostawy” widniejąca na karcie danego produktu jest informacją orientacyjną, opartą o informacje przekazane przez producenta lub dostawcę danego produktu. Sklep każdorazowo informuje Użytkowników jeśli rzeczywisty czas realizacji zamówienia będzie odbiegał od podanego w polu „czas dostawy” na karcie produktu. Wówczas warunki realizacji zamówienia ustalane są indywidualnie z Użytkownikiem.

§ 5
ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownicy wybierają towar przedstawiony na stronie Sklepu, a następnie po koniecznym zapoznaniu się ze szczegółami produktu (m.in. takimi jak opis, wymiary, gwarancja) klikają w funkcję „Do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru. Usuwanie towaru z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję „Usuń” (czerwona ikona „X”) w koszyku.
 2. Po zakończeniu wybierania towarów, wybraniu formy płatności oraz dostawy, a także po wypełnieniu wymaganych pól formularza w koszyku Użytkownicy klikają w funkcję „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co powoduje otrzymanie przez Sklep wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu.
 3. Użytkownicy, po kliknięciu w funkcję „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” kończą etap składania oferty zakupu.
 4. Po skutecznym zatwierdzeniu opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na adres e-mail Użytkowników zostanie wysłany komunikat o złożeniu zapytania ofertowego na zakup wybranych produktów do Sklepu. Komunikat zawiera następujące informacje:
  - automatycznie nadany numer zamówienia, którym zarówno Użytkownicy, jak i Sklep mogą posługiwać się w celu identyfikacji zamówienia,
  - specyfikacja wybranego towaru, wraz z jego ceną i kosztami przesyłki,
  - wybrany przez Użytkowników sposób płatności,
  - wybrany przez Użytkowników sposób dostawy,
  - dane kontaktowe Sklepu.
 5. Sklep najdłużej w ciągu 2 dni roboczych sprawdza stan magazynowy i potwierdza dostępność produktów. Jeżeli towar o wybranej przez Użytkowników specyfikacji technicznej i cenowej:
  1. Nie jest dostępny lub czas dostawy jest dłuższy, niż podany na karcie danego produktu: Sklep kontaktuje się z Użytkownikami w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia, który Użytkownicy mogą zaakceptować lub zrezygnować z realizacji zamówienia, jeśli termin będzie zbyt długi. Wówczas status złożonego zamówienia zmieniany jest przez Sklep na „Anulowane”.
  2. Jest dostępny na magazynie sklepu, lub na magazynie producenta, lub czas dostawy jest zgodny z podanym na karcie danego produktu: Sklep przesyła do Użytkowników e-mailem komunikat „Informacja o statusie zamówienia: przyjęte do realizacji” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji. W komunikacie znajduje się informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
  W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży towarów.
 6. Po otrzymaniu komunikatu „Informacja o statusie zamówienia: przyjęte do realizacji”, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:
  1. w przypadku wyboru przez Użytkowników płatności – przedpłata przelewem bankowym, konieczne jest dokonanie płatności. Po otrzymaniu przez Sklep płatności realizowana jest dostawa towaru,
  2. w przypadku wyboru przez Użytkowników płatności „za pobraniem”, wysyłka towaru realizowana jest zgodnie z planowanym terminem dostawy.
 7. Sklep każdorazowo informuje Użytkowników na podany adres e-mail o momencie wysłania towarów z magazynu oraz o spodziewanym terminie dostawy w komunikacie „Informacja o statusie zamówienia: wysłane”. Jeżeli dostępne – Sklep podaje w komunikacie numer listu przewozowego. W przypadku większej liczby przesyłek i/lub możliwych różnych terminów dostaw, Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 8. Umowa sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem a Użytkownikami zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 9. Dokument sprzedaży w wersji papierowej (faktura VAT) zostaje dołączony do przesyłki. Na prośbę Użytkowników może zostać doręczony w formie elektronicznej.
 10. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z usługi Przelewy24.pl w celu opłacenia zamówienia po złożeniu zapytania ofertowego opisanego w pkt. 2-3 (§ 5) Regulaminu. Płatność za pomocą Przelewy24.pl ma charakter przedpłaty. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny lub czas dostawy jest dłuższy, niż podany na karcie produktu, a wybrana została forma płatności Przelewy24.pl oraz została skutecznie dokonana, Sklep kontaktuje się z Użytkownikami. Mogą oni zgodzić się na dłuższy termin realizacji zamówienia lub zrezygnować z niego i wówczas płatność dokonana za pomocą Przelewy24.pl jest zwracana.
 11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6
DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawy są realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich na zlecenie Sklepu.
 2. W miarę możliwości Sklep przekazuje Użytkownikowi nazwę dostawcy oraz numer listu przewozowego, oraz spodziewany termin i godzinę dostawy.
 3. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik jest zobowiązany:
  1. Sprawdzić jej stan, w szczególności czy opakowanie nie ma śladów uszkodzeń.
  2. Sprawdzić czy towar był przewożony we właściwej pozycji określonej na opakowaniu.
  3. Sprawdzić czy dostarczono wszystkie zamówione towary.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Użytkownicy powinni odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

§ 7
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostawy towarów. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, załączyć je do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Sklepu, lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@kelvintech.pl.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach, gdy:
  1. towar wykonywany był na specjalne zamówienie (np. filtry powietrza), itp..
  2. towar po wmontowaniu go w celu sprawdzenia uległ nierozłącznemu połączeniu lub trwałemu zużyciu w stopniu uniemożliwiającym jego ponowne wykorzystanie (np. uszczelki, izolacje techniczne, zawory do wspawania itp..).
 3. Informacja o braku możliwości zwrotu towaru w związku z sytuacjami opisanymi w ustępie powyżej jest każdorazowo umieszczona w karcie produktu w formie:
  1. „Informacja dla Konsumentów/Przedsiębiorców uprzywilejowanych: brak możliwość zwrotu” – w sytuacji gdy produkt wykonywany jest na specjalne zamówienie.
  2. „Informacja dla Konsumentów/Przedsiębiorców uprzywilejowanych: brak możliwości zwrotu po wmontowaniu” – w sytuacji gdy produkt po wmontowaniu uległ nierozłącznemu połączeniu lub trwałemu zużyciu w stopniu uniemożliwiającym jego ponowne wykorzystanie.
 4. Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany odsyła Towar na adres Sklepu:
  1. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o decyzji;
  2. na własny koszt, tzn. Konsument jest zobowiązany zorganizować i opłacić transport Towarów we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.
 6. Sklep zwraca Użytkownikowi koszty towarów oraz dostawy w pełnej wysokości po otrzymaniu towarów i potwierdzeniu stanu wskazującego na brak śladów zużycia.
 7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą.

§ 8
PROCEDURA REKLAMACJI I GWARANCJI

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej osobnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. Warunki gwarancyjne producenta lub dystrybutora są określone dla każdego towaru osobno w kartach gwarancyjnych, ogólnych warunkach sprzedaży danego producenta lub dostarczane są Użytkownikom przez Sklep po skontaktowaniu się z obsługą Sklepu.
 3. W wyjątkowych sytuacja produkt może nie być objęty gwarancją, o czym Użytkownicy są wyraźnie informowani w kartach produktu.
 4. Klient może reklamować towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu na adres e-mail: sklep@kelvintech.pl.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą, korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – jest zobowiązany złożyć reklamację poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@kelvintech.pl. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu towaru i rozpoczęcia trybu reklamacji. Po sprawdzeniu towaru i uznaniu reklamacji – Sklep na swój koszt:
  1. jeżeli możliwa jest naprawa – wysyła towar naprawiony,
  2. jeżeli naprawa nie jest możliwa – wysyła towar nowy identyczny z reklamowanym,
  3. jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego identycznego towaru – wysyła nowy towar równoważny i nie gorszy/nie tańszy od towaru reklamowanego,
  4. jeżeli nie jest możliwe wysłanie nowego towaru równoważnego – zwraca koszty zakupu,
  5. Klient akceptuje że w przypadku bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego lub reklamacyjnego będzie zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty, w tym m.in.: koszty transportu towaru, koszty robocizny wyspecjalizowanego serwisu, koszty diagnozy w przypadku wykonania szczegółowych badań, itp..
 6. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym może reklamować towar posiadający wady, korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową, poprzez naprawę lub wymianę towaru. Procedura reklamacji przebiega następująco:
  1. reklamację należy złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@kelvintech.pl.
  2. Sklep po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odebrania towaru i rozpoczęcia trybu reklamacji. Klient ma obowiązek udostępnić towar i wydać podmiotowi wskazanemu przez Sklep w celu realizacji reklamacji.
  3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żądał naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żądał wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może odmówić doprowadzenia do zgodności towaru z umową,
  4. naprawa lub wymiana dokonywane są w rozsądnym czasie.
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w szczególności, gdy:
  1. Sklep odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową stosownie do ust. 6. pkt. 3),
  2. Sklep nie doprowadził do zgodności towaru z umową w trybie ust. 6 pkt. 2), 4),
  3. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków wskazanych w ust. 6.
 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 9. Kwota należna wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny zwracana jest nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca uprzywilejowany zwraca towar do Sklepu na koszt Sklepu, a cena i koszt zwrotu zwracane są nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.

§ 9
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma KelvinTech Polska Sp. z o.o. - informacje o firmie oraz dane kontaktowe dostępne są w §1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim od Użytkowników Sklepu. Dane osobowe dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP otrzymywane są od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Dane te podawane są w trakcie rejestrowania Konta w serwisie lub dokonywania transakcji bez założenia Konta.
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymywanie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Użytkowników miejsca, wystawianie dokumentów sprzedaży, świadczenie usług dotyczących zakupionego towaru oraz rozliczanie tych usług. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika jego dane osobowe takie jak adres e-mail lub numer telefonu mogą być wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej Sklepu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy (jeśli jest prowadzona i została podana w trakcie rejestracji Konta),
  3. adres zamieszkania,
  4. adresy dostaw,
  5. numer NIP (w przypadku firm),
  6. adres e-mail,
  7. numer telefonu,
  8. historia transakcji oraz historia komunikacji (informacje o zamówieniach, zapytaniach ofertowych, sposobach dokonywania płatności itp.),
  9. nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonywana była płatność,
  10. numer IP, z którego następowała komunikacja ze Sklepem,
  11. informacje o urządzeniu, z którego odwiedzana była strona Sklepem (w tym o ustawieniach urządzenia, takich jak przeglądarka czy rozdzielczość ekranu),
  12. dane pochodzące z publicznych źródeł,
  13. dodatkowe informacje podawane w trankcie korespondencji e-mail lub w trakcie kontaktu telefonicznego z obsługą Sklepu,
  14. udzielone przez Użytkownika zgody.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od celu, w jakim te dane są przetwarzane:
  1. przy okazji dokonywania zakupów poprzez Sklep dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się z umowy sprzedaży,
  2. na podstawie dokonywanych zamówień dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania dostawy towarów,
  3. dane osobowe przetwarzane mogą być też w celach marketingowych z powołaniem się na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z zachowaniem określonych reguł:
  1. przetwarzane są wyłącznie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania,
  2. Użytkownicy posiadają pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się z ich danymi,
  3. przetwarzane dane są możliwie aktualne i zgodne z prawdą,
  4. stosowane sa niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych,
  5. w przypadku zapytania ze strony Użytkowników Sklep jest przygotowany do przekazania rzetelnej informacji na temat przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników.
 7. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w okresie realizacji umowy sprzedaży lub dostawy. Po tym okresie dane są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sklepu oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 8. Pozyskane dane osobowe przekazywane są tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zostały zamówione. Dane osobowe zebrane przez KelvinTech Polska Sp. z o.o. nie są sprzedawane, ani udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą być natomiast przekazane partnerom firmy KelvinTech Polska Sp. z o.o., w tym głównie firmom świadczącym usługi dostawy lub obsługującym dostępne w Sklepie formy płatności.
 9. Użytkownicy posiadają prawa dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te można realizować poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@kelvintech.pl lub telefonicznie pod numerem +48 503 031 390. Prawa, o których mowa powyżej obejmują:
  1. prawo dostępu do treści własnych danych osobowych,
  2. prawo do poprawienia danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do żądania usunięcia danych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonym celu.

§ 10
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu jest KelvinTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
 2. KelvinTech Polska Sp. z o.o. umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:
  1. Dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
  3. Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.
  4. Przedstawiania Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5. Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
 3. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 4. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów
 5. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kelvintech.pl. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.
 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie www.kelvintech.pl i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

 

Data opublikowania regulaminu: 25 maja 2018.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 6 maja 2024.Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X